Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Kamil Czepiel, twórca projektu PAPIEROWE ORCHIDEE.

2. Celem konkursu jest popularyzacja pisania oraz kreatywnego myślenia wśród internautów oraz zwrócenie uwagi na problemy chorych na stwardnienie rozsiane oraz obalenie mitów związanych z SM.

3. Konkurs będzie się składał z 3 edycji. Podczas każdej udostępniony zostanie jeden rysunek z merytorycznym opisem do inspiracji. W każdej odsłonie przyznane zostaną odrębne nagrody.

4. Do konkursu można zgłaszać prace – utwory literackie zainspirowane udostępnianymi na stronie konkursu przez organizatora materiałami (rysunki i opisy). Każdy z nich przedstawiać będzie wykreowanego przez Piotra Olszówkę SM-Bohatera w innej sytuacji, przestrzeni. Zadanie uczestników polega na napisaniu opowiadania do zamieszczonej ilustracji, którego bohater obala mity i stereotypy dotyczące stwardnienia rozsianego.

5. Dopuszcza się zarówno udział w wybranych odsłonach jak i całym konkursie. Zwycięstwo w jednym etapie nie wyklucza szans w kolejnych.

6. Maksymalna objętość nadsyłanych utworów ustalona została na 15 000 znaków, gatunek literacki jest dowolny. Oceniana będzie głównie wartość merytoryczna i zgodność z tematem (problemem osoby z SM dotyczącym przedstawionej na rysunku sytuacji).

7. Konkurs będzie trwał od 1 marca 2013 do 30 czerwca 2013 r.

8. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, które nadeślą opowiadanie na adres: papierowaorchidea@gmail.com

8. Do każdego utworu należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko oraz pseudonim (organizator będzie przekazywał komisji anonimowe prace), adres korespondencyjny i adres e-mail. Odpowiedzi pozbawione wymienionych danych nie będą brane pod uwagę.

9. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie oceny komisji konkursowej, odrębnie w każdej, edycji, nie później niż miesiąc kalendarzowy po zakończeniu każdej każdej edycji.

10. W skład komisji konkursowej wchodzą:
Beata Andrzejczuk – autorka kultowej serii książek pt. „Pamiętnik nastolatki”.
Anna Klejzerowicz – pisarka, publicystka, fotograf, redaktor. Autorka kryminałów.
Karina Pałka – Chora na stwardnienie rozsiane miłośniczka literatury, będzie czuwać nad wartością merytoryczną nadesłanych utworów.

11. Ogłoszenie wyników odbędzie się w przeciągu miesiąca od zakończenia każdej z odsłon.

12. Autorzy nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie zostaną poinformowani mailowo oraz na stronie konkursu.

13. Organizator pokrywa koszty wysyłki nagród.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, a także przerwanie lub odwołanie konkursu bez podania przyczyny.

15. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

16. Nagrodami w konkursie będą:
- publikacja najlepszych tekstów w formie e-booka,
- zestawy książek polskich autorów z autografami,
- dodatkowe drobne upominki przekazane przez organizatorów akcji High Five!

17. W puli nagród znajdują się następujące tytuły ofiarowane przez autorów i wydawnictwa

Kamil Czepiel – 9 egz. książki pt. „Przedśmiertny neuroleptyk” z autografem autora;
Ewa Bauer – 2 egz. książki pt. „W nadziei na lepsze jutro” z autografem autorki;
Bruno Grigori – 2 egz. książki pt. „Zły” z autografem autora;
Karol Kłos – dwie książki, „Latarnik” i „Latarniczka” z autografami autora;
Kornelia Romanowska – 9 egz. tomiku wierszy pt. „Mistycyzm duszy” z autografem autorki;
Krystian Głuszko – 3 egz. książki pt. „Spektrum” z autografem autora;
Krzysztof T. Dąbrowski – 3 egz. książki pt. „Grobbing” z autografem autora; 3 egz. książki pt. „Naśmierciny i inne opowiadania” z autografem autora;
Anna Strzelec – 1 egz. książki pt. „Wiza do Nowego Yorku” z autografem autorki;
Piotr Olszówka – 3 egz. książki pt. „Królewskie psy. Morrigan” z autografem autora;
Marcin Pilis
Monika Szwaja
Jolanta Kwiatkowska – 3 egz. książki pt. „Przewrotność dobra” z autografem autorki; 1 egz. książki pt. „Rozsypane wspomnienia” z autografem autorki;
Anna Pasikowska – książka pt. „Rollercoaster” z autografem autorki;
Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Romuald Pawlak
Marta Grzebuła – 1 egz. książki pt. „Zapomnę imię twoje” z autografem autorki; 1 egz. książki pt. „Kiedy ktoś nocą puka do drzwi” z autografem autorki;
Agnieszka Lingas-Łoniewska – 1 egz. książki pt. „Bez przebaczenia” z autografem autorki;
Marek Ścieszek – 3 egz. książki pt.  „Wehrwolf” z autografem autorki;
Polska Akcja Humanitarna – 3 egz. książki pt. „Gorzka czekolada” z autografami autorów
Zespół MIKIRURKA – 3 płyty pt. „I Hate You Rock'n'Roll” z autografami muzyków

18. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.

19. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją poniższych oświadczeń:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu „HIGH FIVE! Przybij piątkę SM-Bohaterowi”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Oświadczam, że jestem autorem dzieła literackiego zgłoszonego do konkursu, posiadam do Dzieła określonego w pkt. II nieograniczone prawa autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe. Oświadczam ponadto, że przedmiotowe Dzieło nie jest obciążone żadnymi roszczeniami oraz prawami osób trzecich, ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz